สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
15 มี.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เอกสารตามรายการที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 15-03-2018-16-59-1420180315164934-1729659644.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 15-03-2018-16-59-1420180315165857-1416414080.pdf
2). 15-03-2018-16-59-1420180315165310-1268989375.pdf
3). 15-03-2018-16-59-1420180315165255-5911074.pdf

อ่าน : 40 ครั้ง