สพม.25 ประชุมการพัฒนาองค์กร OD ตามรูปแบบ SIAO Model โดยใช้ PLC
สพม.25 ประชุมการพัฒนาองค์กร OD ตามรูปแบบ SIAO Model โดยใช้ PLC
สพม.25 ร่วมนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561
สพม.25 ร่วมนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561
สพม.25 ประชุมติดตามและประเมินผลการบริกาจัดกาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
สพม.25 ประชุมติดตามและประเมินผลการบริกาจัดกาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
สพม.25 แถวเคารพธงชาติพร้อมกับลูกๆนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
สพม.25 แถวเคารพธงชาติพร้อมกับลูกๆนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
สพม.25 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยระบบ PLC
สพม.25 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยระบบ PLC
สพม.25 จัดอบรมโครงการการเร่งรัดติดตามการบริหารงานงบประมาณ
สพม.25 จัดอบรมโครงการการเร่งรัดติดตามการบริหารงานงบประมาณ
สพม.25 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสังกัดสพม.25
สพม.25 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสังกัดสพม.25
สพม.25 อบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ประดับขีดอินทรธนู แห่งความภูมิใจ
สพม.25 อบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ประดับขีดอินทรธนู แห่งความภูมิใจ
คณะคุณครูโรงเรียนในสังกัด สพม.25 นำนักเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าคารวะ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25
คณะคุณครูโรงเรียนในสังกัด สพม.25 นำนักเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าคารวะ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25
สพม.25 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ
สพม.25 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ
ประชุม ITA Online 2561
ประชุม ITA Online 2561
สพม.25 ลดการสูญเสีย อุบัติเหตุทางน้ำ จัดโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
สพม.25 ลดการสูญเสีย อุบัติเหตุทางน้ำ จัดโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
บรรยากาศการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ สังกัด สพม.25 วันที่ 21-22 เมษายน 2561
บรรยากาศการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ สังกัด สพม.25 วันที่ 21-22 เมษายน 2561
ประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ประจำปี 2561
ประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ประจำปี 2561