วันปิยมหาราช ประจำปี 2560
วันปิยมหาราช ประจำปี 2560
ยินดีต้อนรับท่าน ดร.อดศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ด้วยความยินดียิ่ง
ยินดีต้อนรับท่าน ดร.อดศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ด้วยความยินดียิ่ง
ดร.อดศักดิ์ มุ่งชู  ผอ.สพม.2
ดร.อดศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.2
อยู่ในใจเสมอ
อยู่ในใจเสมอ
ชื่นชมยินดีฮีโร่เหรียญเงินซีเกมส์ 2017
ชื่นชมยินดีฮีโร่เหรียญเงินซีเกมส์ 2017
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอนแก่น - พัทลุง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอนแก่น - พัทลุง
โครงการอบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2560
3 นักเรียนหญิง ม.5 รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น หนึ่งใน 40 ทีมสุดท้ายในโครงการ Digital Startup
3 นักเรียนหญิง ม.5 รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น หนึ่งใน 40 ทีมสุดท้ายในโครงการ Digital Startup
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กับ สพม.25
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กับ สพม.25
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร
ผอ.สพม.25 นำคณะผู้บริหารเขต และนักเรียนปล่อยพันธุ์ปลา 19999 ตัว เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ผอ.สพม.25 นำคณะผู้บริหารเขต และนักเรียนปล่อยพันธุ์ปลา 19999 ตัว เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
รองเลขาธิการ กพฐ.และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร สพม.25
รองเลขาธิการ กพฐ.และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร สพม.25
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2(สมาน สุเมโธ) สพม.25 จัดตลาดนัดพอเพียงภายในโรงเรียนทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สู่ การฝากเงินธนาคารโรงเรียน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2(สมาน สุเมโธ) สพม.25 จัดตลาดนัดพอเพียงภายในโรงเรียนทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สู่ การฝากเงินธนาคารโรงเรียน
การบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
การบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
พิธีมอบเทียนพรรษาโดย ดร.อรพรรณ สินประสงค์
พิธีมอบเทียนพรรษาโดย ดร.อรพรรณ สินประสงค์
สพม.25 จัดกิจกรรม
สพม.25 จัดกิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี"
รอง ศธภ.12 เยี่ยมชมสพม.25(ขอนแก่น)
รอง ศธภ.12 เยี่ยมชมสพม.25(ขอนแก่น)
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม to be number one
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม to be number one
ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมและผลงานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมและผลงานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รับมอบน้ำตกอุทธตรี ห้องรับรองกัลยาณวัตร และตู้ยามวีวิช
รับมอบน้ำตกอุทธตรี ห้องรับรองกัลยาณวัตร และตู้ยามวีวิช
ประธานเปิดการอบรม
ประธานเปิดการอบรม "การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBECQA มุ่งสู่ความเป็นเลิศ"
ขอนแก่นตรวจเข้มป้องกันทุจริตสอบครูผู้ช่วย
ขอนแก่นตรวจเข้มป้องกันทุจริตสอบครูผู้ช่วย
ประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ประจำปี 2560
ประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ประจำปี 2560
ท่าน ผอ.สพม.25 นำคณะ สักการะ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ สำนักงานเขตฯ แห่งใหม่
ท่าน ผอ.สพม.25 นำคณะ สักการะ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ สำนักงานเขตฯ แห่งใหม่