เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต วันที่ 27 มีนาคม 2560
เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต วันที่ 27 มีนาคม 2560
มอบค่าสินไหมทดแทน แก่ญาติผู้เสียชีวิต
มอบค่าสินไหมทดแทน แก่ญาติผู้เสียชีวิต
การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ
การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ
การประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเตรียมความพร้อมกลุ่มความถนัดทางวิชาและอาชีพในการเรียนต่
การประชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเตรียมความพร้อมกลุ่มความถนัดทางวิชาและอาชีพในการเรียนต่
เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต
เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต
ผอ.สพม.25 ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่แห่งใหม่
ผอ.สพม.25 ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่แห่งใหม่
รอง ศธภ.12 พร้อมด้วยที่ปรึกษา สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยขอนแก่น
รอง ศธภ.12 พร้อมด้วยที่ปรึกษา สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยขอนแก่น
ปรับปรุงสำนักงาน
ปรับปรุงสำนักงาน
รวมภาพการปรับปรุง สพม.25
รวมภาพการปรับปรุง สพม.25
บรรยากาศการปรับปรุงสำนักงานเขตแห่งใหม่วันที่ 16 มีนาคม 2560
บรรยากาศการปรับปรุงสำนักงานเขตแห่งใหม่วันที่ 16 มีนาคม 2560
คณะทำงาน ทีมปรับปรุง สำนักงานเขตแห่งใหม่
คณะทำงาน ทีมปรับปรุง สำนักงานเขตแห่งใหม่
สพม.25 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สำนักงานเขตแห่งใหม่
สพม.25 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สำนักงานเขตแห่งใหม่