สพม.25 จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ 5 ส
สพม.25 จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ 5 ส
      สพม.25 ประชุมติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562
สพม.25 ประชุมติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12
ผอ.สพม.25 เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียนพิเศษฯ กลุ่มอีสานตอนบน จังหวัดคู่พัฒนาขอนแก่น-กาฬสินธุ์
ผอ.สพม.25 เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียนพิเศษฯ กลุ่มอีสานตอนบน จังหวัดคู่พัฒนาขอนแก่น-กาฬสินธุ์
สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ประกาศเจตจำนงสุจริตการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ประกาศเจตจำนงสุจริตการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
สพม.25 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562
สพม.25 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562
สพม.25 ประชุมสร้างความตระหนักและความเข้าใจ ITA
สพม.25 ประชุมสร้างความตระหนักและความเข้าใจ ITA
ผอ.สพม.25 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร
ผอ.สพม.25 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร
ผอ.สพม.25 พร้อมคณะนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE
ผอ.สพม.25 พร้อมคณะนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE