สพม. 25 ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2561
สพม. 25 ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายชุมชน ฯ สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายชุมชน ฯ สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
สพม.25 จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
สพม.25 จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ผอ.สพม.25 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา  2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ผอ.สพม.25 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
สพม.25 พร้อมใจร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
สพม.25 พร้อมใจร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
สพม.25 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
สพม.25 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ติดตามการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ติดตามการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง โรงเรียนหนองเรือวิทยา