:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู
ผอ.สพม. 25
 
รอง ผอ สพม. 25
ผอ. กลุ่ม สพม.25
 


:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบบุคลากร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: ระบบสารสนเทส สพฐ.
:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ