:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ประชุมผู้ปกครอง 2/2561 ::โนนสะอาดวิทยาคาร [15/ธ.ค./2561 10:21:30]
ก.ค.ศ.เล็งถกสพฐ.ปรับเกณฑ์ย้ายผอ.โรงเรียน ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [20/พ.ย./2561 15:01:59]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1


:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบบุคลากร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: ระบบสารสนเทส สพฐ.
:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ