:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
   ดาวน์โหลด  
ว 20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [20/พ.ย./2561 15:33:46]
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:44:43]
download หนังสือปูชนียบุคคล ครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปี ๒๕๖๑ ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:22:49]
download คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:22:38]
download เกียรติบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:22:18]
เครื่องมือวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน PISA ม.1 - 3 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2561) ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:22:05]
ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สำหรับครู).rar (158M) ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:21:54]
เอกสารการอบรมโตรงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 3 จุดที่ 2 โรงแรมวีวิชขอนแก่น 26-27 พ.ค. 61 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:21:20]
Powerpoint การอบรมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ. 2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:21:09]
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ. 2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:20:58]
แบบประเมินผลการดำเนินงานแนะแนว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:20:45]
แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:20:32]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>


:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบบุคลากร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: ระบบสารสนเทส สพฐ.
:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ