มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 17/มิ.ย./2562 13:19:57
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง) 17/มิ.ย./2562 11:57:51
รายงานบัญชีที่สำคัญและงบทดลอง พค.2562 13/มิ.ย./2562 13:46:46
มอบอำนาจเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ 12/มิ.ย./2562 10:58:27
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรับส่งนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11/มิ.ย./2562 17:02:02
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน 05/มิ.ย./2562 11:48:05
แจ้งสมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562 04/มิ.ย./2562 10:44:00
สพม.25 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต้านโกง ปีงบประมาณ 2562 30/พ.ค./2562 09:18:21
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 28/พ.ค./2562 09:19:42

>>ข่าวจาก สพม.25 ทั้งหมด<<
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น นำโดยผู้อำนวยการจงจิต ดวงสนาม จัดโครงการสิทธิเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “Every child can be a HERO:เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้” และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ตำบลเมืองเก่า ประจำปีการศึกษา 2562 20/มิ.ย./2562 13:34:02
รณรงค์เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 20/มิ.ย./2562 10:56:59
งานประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 20/มิ.ย./2562 10:57:21
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 20/มิ.ย./2562 10:47:32
ผู้อำนวยการจงจิต ดวงสนาม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 19/มิ.ย./2562 10:13:25
โรงเรียนน้ำพองศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์เสี่ยวโมเดล (SIAO Model) 18/มิ.ย./2562 10:23:33
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 7 17/มิ.ย./2562 14:05:12
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 13/มิ.ย./2562 15:35:08
โรงเรียนสีหราชเดโดชชัย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้ผ่านการคัดเลือกเยาวชนตัวแทนจังหวัดขอนแก่น 12/มิ.ย./2562 13:54:34
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 12/มิ.ย./2562 14:06:54

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<