มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 21/ก.พ./2562 13:13:53
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 21/ก.พ./2562 10:23:26
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 18/ก.พ./2562 10:30:49
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ 14/ก.พ./2562 15:17:25
ขอให้รายงานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 13/ก.พ./2562 09:54:59
ส่งแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)ประจำปีภาษี 2562 11/ก.พ./2562 13:41:40
แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ 11/ก.พ./2562 09:09:16
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล 07/ก.พ./2562 13:52:26
ขอเชิญประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียน 06/ก.พ./2562 13:56:35

>>ข่าวจาก สพม.25 ทั้งหมด<<
โรงเรียนศรีหนองกาาวิทยา ได้จัดทำโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ ปีที่ 4 21/ก.พ./2562 15:15:07
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชา 21/ก.พ./2562 15:00:48
ประชุมผู้ปกครอง ม.3 ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 20/ก.พ./2562 11:36:00
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เชิญชวนร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 20/ก.พ./2562 11:05:33
OpenHouse61 18/ก.พ./2562 12:25:51
นายจงจิต ดวงสนามผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น เยี่ยมชมโรงเรียนเทพศิรินทร์๙โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักฟุตบอลโซนภาคเหนือ 18/ก.พ./2562 12:09:50
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.๒๕ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 17/ก.พ./2562 17:43:41
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 14/ก.พ./2562 10:48:36
ก้าวแรกสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ 13/ก.พ./2562 10:31:03
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนันธิดา วชิรศิริกุล รางวัลเหรียญทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 12/ก.พ./2562 11:37:16

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<